Hong Ngoc Hotel Contact Number | Hong Ngoc Hotel Phone Number (Vinh Hoa,Vietnam) - Hotel ContactHong ngoc hotel contact number, phone number 

Hong ngoc hotel

Vietnam Hotels > Khanh Hoa Hotels > Vinh Hoa Hotels

Phone Number

 

Website

 

E-mail

 

Address

14 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam

Location

Lat: 12.2712 Lng: 109.199