Ngc Phat Homestay Contact Number | Ngc Phat Homestay Phone Number (Thuan An,Vietnam) - Hotel ContactNgc phat homestay contact number, phone number 

Ngc phat homestay

Vietnam Hotels > South East Hotels > Thuan An Hotels

Phone Number

 

Website

 

E-mail

 

Address

1135/26/13 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

Location

Lat: 10.7238 Lng: 106.736