Nha Trang City Apartments Contact Number | Nha Trang City Apartments Phone Number (Vinh Phuoc,Vietnam) - Hotel ContactNha trang city apartments contact number, phone number 

Nha trang city apartments

Vietnam Hotels > Khanh Hoa Hotels > Vinh Phuoc Hotels

Phone Number

 

Website

 

E-mail

 

Address

104, Nguyen Thien Thuat St, Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam

Location

Lat: 12.2334 Lng: 109.195