Old City Square Apartment контактен номер | телефонен номер,адрес,карта,имейл | Lovech, Lovech Kv Varosha


Old city square apartment phone number and contact number

Old City Square Apartment

Old City Square Apartment

Bulgaria Hotels > Lovech Hotels > Lovech Kv. Varosha Hotels
Kv. Varosha Hotels

Info


Sofia International Airport 1 Hr 46

Язовир Крапец (25 Min)
Reservoir And Camping

Devetashka Cave (24 Min)
Ancient Karst Caverns, Reached By Dirt Road Or Riverside Path, Set Amid A Natural Locale.

White Monument (14 Min)

Monument Of Vasil Levski (8 Min)
Monument And History

Архитектурен Резерват Старо Стефаново (26 Min)

'stratesh' (17 Min)
Park And History

Alley 'bash Bunar' Lovech (7 Min)

Sostra (20 Min)

Muzey Vasil Levski (5 Min)

Lovech Zoo (18 Min)

Museum Kukrinsko Hanche (19 Min)
Monastery, Museum, And History

Covered Bridge, Lovech (2 Min)

Hisarya Fortress (8 Min)
Middle Ages And History

Bulgarian (Български)

Летище София 1 Ч 46

Язовир Крапец (25 Мин)

Паметник На Васил Левски (8 Мин)

Къкринско Ханче (19 Мин)

Состра (20 Мин)

Природна Забележителност 'деветашка Пещера' (24 Мин)
Древни Карстови Пещери, Достъпни По Черен Път Или Крайречна Пътека И Разположени Сред Природна Местност.

Покритият Мост На Кольо Фичето (2 Мин)

Архитектурен Резерват Старо Стефаново (26 Мин)

Стратеш (17 Мин)

Алея Баш Бунар (7 Мин)

Ловешка Средновековна Крепост (8 Мин)

Зоопарк Ловеч (18 Мин)

Белия Паметник (14 Мин)

Музей Васил Левски (5 Мин)

Phone Number

 

Website

Title :
Old City Square Apartment - Апартаменти Под Наем За Краткосрочен И Дългосрочен Престой в/ъв Ловеч
Description :
Апартаменти Под Наем За Краткосрочен И Дългосрочен Престой в/ъв Ловеч

E-mail

 

Address

1 Ploshtad Todor Kirkov, 5500 Lovech, Bulgaria

Location

Lat: 43.132517 Lng: 24.717342

Map

Old City Square Apartment Map - Lovech - Lovech Kv Varosha
facebook sharing button
twitter sharing button
email sharing button
linkedin sharing button
whatsapp sharing button