The old place guesthouse (The Old Place Guesthouse ดิ โอล เพลส เกสต์เฮาส์) phone number and contact number


 

The Old Place Guesthouse

Thailand Hotels > Phra Nakhon Si Ayutthaya Hotels > Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya Hotels
Ho Rattanachai Hotels

Info


Suvarnabhumi Airport 1 Hr 18

Bang Pa-In Palace (33 Min)
Opulent 19Th-Century Palace Used By The Thai Royal Family As A Summer Residence, Open To Visitors.

Wat Phanan Choeng Worawihan (9 Min)
Built By The River In 1324, This Ornate Temple Complex Features An Enormous, Gilded Sitting Buddha.

Wat Phra Ram (6 Min)
Temple, Buddhism, History, And Archaeological Site

Historic City Of Ayutthaya (7 Min)

Chao Sam Phraya National Museum (7 Min)
Museum Showcasing Relics & Treasures Found In The Nearby Temple & Palace Ruins Of Ayutthaya.

Ayothaya Floating Market (7 Min)
Visitors Can Walk Or Ride A Boat Around This Hub Of Souvenir Shops & Eateries Lining A Waterway.

Wat Phra Si Sanphet (9 Min)
Ruins Of Majestic Royal Palace Temple With 3 Restored Towers & Views Of The Surrounding Area.

Wat Phu Khao Thong (17 Min)
Buddhist Temple Founded In 1569, With A 50-M. Chedi (Stupa) Restored In The 18Th Century.

Wat Ratchaburana (19 Min)
Ancient Buddhist Temple Remains With Elaborate Carvings & A Restored Tower & Tomb.

Wat Maha That (17 Min)
Buddhist Temple With Ruins, Colorful Shrines & A Famed Buddha Head Surrounded By Tree Roots.

Wihan Phra Mongkhon Bophit (9 Min)
Busy, Modern Temple Best Known For Its Massive, Gilded Statue Of The Sitting Buddha.

Wat Na Phra Meru (9 Min)
Ayutthaya-Period Temple With A Unique Buddha Statue In Regal Garb & Another Made Of Green Stone.

Wat Chai Watthanaram (15 Min)
Striking Restored Ruins Of A 17Th-Century Royal Buddhist Temple In A Picturesque, Riverside Setting.

Wat Yai Chaimongkol (7 Min)
Restored Buddhist Temple With Stupas, Plus A Huge Reclining Buddha & Smaller Seated Ones In A Row.

Boran Palace (Wang Luang) (9 Min)
Palace Site From The 1400S, With Remnants Of Ceremonial Halls, Throne Rooms & Royal Residences.

Thai (ไทย)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 ชม. 18

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา (7 นาที)

วัดพระศรีสรรเพชญ์ (9 นาที)
ซากโบราณสถานพระอารามหลวง มีเจดีย์บูรณะใหม่ 3 องค์ และทิวทัศน์ของบริเวณโดยรอบ

วัดมหาธาตุ (17 นาที)
วัดพุทธ ภายในมีโบราณสถานต่างๆ ศาลเจ้าสีสันสดใส และเศียรพระพุทธรูปในรากไม้ที่มีชื่อเสียง

วิหารพระมงคลบพิตร (9 นาที)
วัดสมัยใหม่ที่มีคนพลุกพล่าน โด่งดังจากพระพุทธรูปปิดทองปางสมาธิองค์ใหญ่

ตลาดน้ำอโยธยา (7 นาที)

Historic City Of Ayutthaya (7 นาที)

Boran Palace (Wang Luang) (9 นาที)

วัดไชยวัฒนาราม (15 นาที)
ซากอารามหลวงในสมัยศตวรรษที่ 17 ได้รับการบูรณะฟื้นฟูเรื่อยมา ตั้งอยู่ริมน้ำในทิวทัศน์อันงดงาม

พระราชวังบางปะอิน (33 นาที)
พระราชวังอันวิจิตรสมัยศตวรรษที่ 19 เป็นที่ประทับของราชวงศ์ไทยในช่วงฤดูร้อน เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม

วัดพระราม (6 นาที)

วัดใหญ่ชัยมงคล (7 นาที)
วัดที่ได้รับการบูรณะใหม่ มีสถูป พระนอนขนาดใหญ่ และพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดเล็กประดิษฐานเรียงกันเป็นแถว

วัดพนัญเชิงวรวิหาร (9 นาที)
วัดติดแม่น้ำอันหรูหราสร้างขึ้นในปี 1324 มีพระพุทธรูปปิดทองขนาดใหญ่อยู่ในอิริยาบถประทับ

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม (9 นาที)
วัดสมัยอยุธยา มีพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ที่มีเอกลักษณ์และพระพุทธรูปสร้างจากหินสีมรกต

วัดภูเขาทอง (17 นาที)
วัดที่สร้างขึ้นในปี 1569 มีเจดีย์ (สถูป) สูง 50 เมตรซึ่งได้รับการบูรณะในศตวรรษที่ 18

วัดราชบูรณะ (19 นาที)
วัดโบราณ วิจิตรงดงามด้วยลวดลายแกะสลัก มีกรุสมบัติและหอไตรที่ได้รับการบูรณะ

Phone Number

 

Website

E-mail

 

Address

128/5 Soi U-Thong 61, Ho Rattanachai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000, Thailand

Location

Lat: 14.358292 Lng: 100.5804848

Map

The Old Place Guesthouse Map - Phra Nakhon Si Ayutthaya - Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya

Images

The Old Place Guesthouse - Phra Nakhon Si Ayutthaya - Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya
facebook sharing button
twitter sharing button
email sharing button
linkedin sharing button
whatsapp sharing button