Jinjiang hotel (富川锦江宾馆) phone number and contact number

 

Jinjiang Hotel

China Hotels > Guangxi Hotels > Hezhou Hotels
Fuchuan Yaozu Aut. County Hotels

Info


Guilin Liangjiang International Airport 2 Hr 41

Guishi Reservoir (24 Min)

Chinese (简体中文)

桂林两江国际机场 2 小时 41 分钟

龟石水库 (24分钟)

Phone Number

 

Website

E-mail

 

Address

Fuchuan Xinsheng Household Appliance Shopping Mall Maoyi Rd Fuchuan Yaozu Aut. County Hezhou Guangxi

Location

Lat: 24.8187809 Lng: 111.2737656

Map

Jinjiang Hotel Map - Guangxi - Hezhou

 

facebook sharing button
twitter sharing button
email sharing button
linkedin sharing button
whatsapp sharing button