Shuang qiao zi hotel phone number and contact number

 

Shuang Qiao Zi Hotel

China Hotels > Sichuan Hotels > Bazhong Hotels
Nanjiang County Hotels

Info


Bazhong Enyang Airport 1 Hr 23

Phone Number

 

Website

E-mail

 

Address

Xiangshan Rd Nanjiang County Bazhong Sichuan

Location

Lat: 32.343884 Lng: 106.82369

Map

Shuang Qiao Zi Hotel Map - Sichuan - Bazhong

 

facebook sharing button
twitter sharing button
email sharing button
linkedin sharing button
whatsapp sharing button