Xi jiang xi zi bie yuan guan jing hotel phone number and contact number

 

Xi Jiang Xi Zi Bie Yuan Guan Jing Hotel

China Hotels > Guizhou Hotels > Qiandongnan Aut. Prefecture Hotels
Leishan County Hotels

Info


Liping Airport 3 Hr 5

西江千户苗寨景区南门 (1 Min)

China Xijiang Qianhu Miaozhai (11 Min)

Xijiang Miao Nationality Museum (8 Min)

Lang Deshangzhai (36 Min)

Leigong Mountain (1 Hr 4)
Mountain, Protected Area, Forest, And Nature

Datang Miao Village (34 Min)

Chinese (简体中文)

黎平机场 3 小时 5 分钟

雷公山 (1 小时 4 分钟)

郎德上寨 (36分钟)

大塘苗寨 (34分钟)

西江苗族博物馆 (8分钟)

西江千户苗寨景区南门 (1分钟)

中国西江千户苗寨 (11分钟)

Phone Number

 

Website

E-mail

 

Address

Youfang St Leishan County Qiandongnan Aut. Prefecture Guizhou

Location

Lat: 26.489506 Lng: 108.175064
facebook sharing button
twitter sharing button
email sharing button
linkedin sharing button
whatsapp sharing button